Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Realizacja zaleceń lekarza rodzinnego przez pacjentów w wybranych jednostkach chorobowych

1. Proszę podać Pana/Pani ciężar ciała
2. Proszę podać Pana/Pani wzrost
3. Proszę o podanie zdiagnozowanej u Pana/Pani jednostki chorobowej (możliwe jest wybranie kliku odpowiedzi)
Cukrzyca typu I Cukrzyca typu II
Cukrzyca ciążowa Otyłość
Nadciśnienie tętnicze Miażdżyca
Choroba wieńcowa Zawał mięśnia sercowego
Udar mózgu Astma oskrzelowa
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
4. Proszę o podanie występujących w Pana/Pani rodzinie chorób (możliwe jest wybranie kliku odpowiedzi)
Cukrzyca typu I Cukrzyca typu II
Cukrzyca ciążowa Otyłość
Nadciśnienie tętnicze Miażdżyca
Choroba wieńcowa Zawał mięśnia sercowego
Udar mózgu Astma oskrzelowa
Przewlekła obturacyjna choroba płuc Żadne z powyższych
5. W jakich okolicznościach rozpoznano u Pana/Pani daną chorobę?
Przypadkowo
Podczas rutynowej kontroli u lekarza
W wyniku złego samopoczucia
Podczas pobytu w szpitalu
Inne okoliczności
6. Jak długo leczy się Pan/Pani na daną jednostkę chorobową?
Poniżej 1 roku
2-3 lata
4-5 lat
Powyżej 5 lat
7. Czy przed rozpoznaniem choroby regularnie wykonywał/a Pan/Pani badania profilaktyczne?
Tak (jeśli tak, proszę o przejście do pytania 9)
Nie
8. Jakie były główne powody niezgłaszania się na regularne badania profilaktyczne? (możliwe jest wybranie kilku odpowiedzi)
Brak czasu
Strach przed możliwością wykrycia potencjalnych chorób
Kolejki do lekarzy
Brak wiedzy na temat konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych
Utrudniony dostęp do lekarza
9. Po zdiagnozowaniu choroby jak często Pan/Pani udaje się na wizyty kontrolne do lekarza?
Co 3 miesiące
Co pół roku
Co rok
Rzadziej
Według zaleceń lekarza
10. Czy przestrzega Pan/Pani terminowości wizyt u lekarzy specjalistów, które zostały zlecone przez lekarza rodzinnego?
Lekarz nie zalecił mi żadnych wizyt u specjalisty
Nie, nie przestrzegam
Tak, przestrzegam
11. Czy stosuje Pan/Pani leki przypisane przez lekarza?
Tak, regularnie
Tak, jak sobie przypomnę
Nie, uważam że są mi niepotrzebne
Nie, lekarz nie zalecił mi żadnych leków
12. Jak często lekarz rodzinny zalecił Panu/Pani pomiary ciśnienia tętniczego krwi ?
Dwa razy dziennie
Raz dziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz na pół roku
Inne zalecenia
13. Czy stosuje się Pan/Pani do określonych zaleceń lekarza rodzinnego dotyczących pomiaru ciśnienia tętniczego krwi?
Tak
Nie
14. Jak często lekarz rodzinny zlecił Panu/Pani kontrolę poziomu glikemii?
3-4 x dziennie w ciągu doby według ustalonych zasad leczenia lub częściej
Raz dziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz na rok
15. Czy stosuje się Pan/Pani do określonych zaleceń lekarza rodzinnego dotyczących pomiaru poziomu cukru?
Tak
Nie
16. W jakich porach dnia kontroluje Pan/Pani poziom cukru we krwi? (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)
na czczo
przed głównymi posiłkami
przed snem
po posiłku
w przypadku, kiedy źle się czuję
Rzadziej
17. Czy prowadzi Pan/Pani zeszyt samokontroli?
Tak
Nie
18. Czy spożywa Pan/Pani alkohol ?
Tak, codziennie
Tak, kilka razy w tygodniu
Tak, raz w tygodniu
Tylko okazjonalnie
Nie, nie spożywam alkoholu
19. Czy lekarz rodzinny poinformował Pana/Panią o skutkach spożywania alkoholu i czy stosuje się Pan/ Pani do tych zaleceń?
Nie, nie poinformował mnie
Tak, poinformował mnie i stosuje się do tych zaleceń
Tak, poinformował mnie, ale nie stosuje się do tych zaleceń
20. Czy pali Pan/Pani papierosy ?
Nie, nigdy nie paliłem/am ( jeśli nie proszę przejść do pytania 23)
Nie, rzuciłem/rzuciłam
Tak
21. Ile papierosów dziennie Pan/Pani pali ?
Do 10 sztuk
11-20 sztuk
Powyżej 1 paczki
22. Czy lekarz rodzinny poinformował Pana/ Panią o skutkach palenia papierosów i czy stosuje się Pan/ Pani do tych zaleceń?
Nie, nie poinformował mnie
Tak, poinformował mnie i stosuje się od tych zaleceń
Tak, poinformował mnie, ale nie stosuje się do tych zaleceń
23. Czy pije Pan/Pani kawę?
Tak, kilka razy dziennie
Tak, raz dziennie
Tak, kilka razy w tygodniu
Rzadziej
Nie, nie piję kawy
24. Ile posiłków dziennie Pan/Pani spożywa ?
2
3
4
5 i więcej
25. Czy lekarz rodzinny poinformował Pana/Panią o dziennej ilości zalecanych posiłków i czy stosuje się Pan/Pani do tych zaleceń?
Nie , nie poinformował mnie
Tak, poinformował mnie i stosuje się do tych zaleceń
Tak, poinformował, ale nie stosuje się do tych zaleceń
26. Jak często spożywa Pan/Pani posiłki ?
Regularnie
Nieregularnie
Wtedy kiedy odczuwam głód
27. Czy lekarz rodzinny zalecił Panu/ Pani dietę?
Tak, zalecił i stosuje ją zgodnie z zaleceniami lekarza
Tak zalecił, ale nie stosuje jej
Nie, nie zalecił
28. Czy w przypadku rozpoznania choroby lekarz rodzinny zalecił Panu/Pani ograniczenie spożywania soli kuchennej i czy stosuje się Pan/Pani do jego wskazówek ?
Nie, nie zalecił ograniczenia
Tak, zalecił ograniczenie i stosuje się do jego wskazówek
Tak, zalecił ograniczenie, ale nie stosuje się do jego wskazówek
29. Jak często spożywa Pan/Pani owoce i warzywa?
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Nie spożywam owoców i warzyw
30. Czy według Pana/Pani lekarz rodzinny lub pielęgniarka prawidłowo przekazali wszelkie informacje dotyczące Pana/Pani choroby oraz działań profilaktycznych?
Tak, lekarz szczegółowo wyjaśnił mi istotę mojej choroby oraz przekazał cenne informacje dotyczące profilaktyki
Lekarz w skrócie opisał mi występującą u mnie chorobę, ale czułem/am się trochę niedoinformowany/a
Lekarz poinformował mnie o zdiagnozowanej chorobie natomiast nie udzielił mi żadnych informacji na temat choroby i profilaktyki
31. Czy lekarz rodzinny zalecił Panu/Pani prowadzenie aktywności fizycznej i czy stosuje się Pan/Pani do tych wskazówek?
Nie, nie zalecił mi prowadzenia aktywności fizycznej
Tak, zalecił mi prowadzenie aktywności fizycznej, ale nie stosuje się do tego
Tak, zalecił mi prowadzenie aktywności fizycznej i stosuje się do tych wskazówek
32. Czy w Pana/Pani otoczeniu występuje narażenie na pyły organiczne i nieorganiczne oraz gazy?
Tak
Nie
33. Jak zmienił/a Pan/Pani dotychczasowy tryb życia po zdiagnozowaniu choroby i zaleceniach lekarza rodzinnego? (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)
Wprowadzenie diety zaleconej przez lekarza
Zwiększenie aktywności fizycznej
Zaprzestanie palenia tytoniu
Ograniczenie lub zaprzestanie spożywania alkoholu
Nie wprowadziłem/am żadnych zmian
Inne zmiany
34. Jak Pan/Pani ocenia swój stan zdrowia w porównaniu do rówieśników?
Bardzo dobry
Dobry
Przeciętny
Zły
35. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
36. Proszę podać Pana/Pani wiek
37. Miejsce zamieszkania
Wieś
Miasto
38. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
Dziękuję za współpracę i poświęcony czas.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .